Navigare

Industrie

275,6 mil. lei

Industria extractivă

24 502,6 mil. Lei

Industria prelucrătoare

3 927, 2 mil lei

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

Activitatea industrială din municipiul Chișinău în mare parte se axează pe industria prelucrătoare, ca de exemplu: industria alimentară, a băuturilor, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, produselor textile. La fel este dezvoltată industria extractivă  și producția și furnizarea de  energie electrică și termică, gaze.

Pentru confortul investitorilor străini, au fost create multe platforme remarcabile în care stimulentele sunt abundente și condițiile de muncă sunt mai bune. Zona economică liberă și parcul industrial sunt cele mai comune platforme care atrag atât investitori străini, cât și locali și beneficiază de un tratament special din partea autorităților.

Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL)“Expo-Business-Chişinău”

ZAL “Expo-Business-Chişinău” este creată prin Legea  nr.625-ХIII din 3 noiembrie 1995 “Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”, amplasată în capitala ţării, orașul  Chişinău și ocupă suprafaţa de 23,61 ha.

ZAL “Expo-Business-Chişinău” este creată cu scopul atragerii investiţiilor străine şi a tehnologiilor. Termenul funcţionării ei a fost stabilit până în anul 2035.

În ZAL “Expo-Business-Chişinău” sunt înregistraţi 56 de rezidenţi care activează în domeniile precum producția industrială a mărfurilor de export, a materialelor de construcţie , a vinurilor, divinurilor şi operaţiuni de sortare, marcare, ambalare și alte asemenea operațiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Rezidenţi ai zonei libere pot deveni persoanele fizice şi juridice atât ai ţărilor străine, cât şi ai țării. Înregistrarea rezidenţilor se efectuează de către Administraţie pe bază de concurs luându-se în consideraţie volumul şi caracterul investiţiilor, tipul de activitate, direcţiile principale de dezvoltare ale ZAL. Pentru rezidenţii ZAL sunt stabilite facilitaţi la regimurile vamale şi fiscale.

Parcul industrial „Tracom”

P.I. „Tracom” amplasat în centrul orașului Chișinău, reprezintă un complex teritorial cu statut specific, în perimetrul căruia sunt asigurate condiții prielnice  pentru desfășurarea activității antreprenoriale.

PI „Tracom” este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură tehnică şi de producție, în care se desfășoară activități economice, preponderent producție industrială, prestare de servicii, valorificarea cercetărilor științifice şi dezvoltare tehnologică într-un regim de facilități specifice în vederea valorificării potențialului uman şi material al unei regiuni.

În Parcul industrial „Tracom” sunt înregistraţi 71 de rezidenţi creând astfel 2108 locuri de muncă. Suma totală de investiții este de 1412 mil. lei iar cifra de afacere anuală este de 3233 mil. lei