Navigare

Educație

32

Instituții de învățământ profesional tehnic

17

Instituții de învățământ superior

153

Instituții de învățământ primar şi secundar general

Educaţia reprezintă factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.

Învățământ primar şi secundar general – 153 din care

 • Şcoli primare – 16
 • Gimnazii – 28
 • Licee – 103
 • Şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică – 6
 • Elevi – 100 273

Instituții de educație timpurie

 • Numărul instituţiilor – 176
 • Numărul copiilor – 38 825

Învățământ profesional tehnic

 • Numărul instituţiilor – 32
 • Numărul elevilor – 24 453

Învăţământ superior

 • Numărul instituţiilor – 17
 • Numărul studenţilor – 50 449

Sistemul de Învățământ Superior este structurat pe 3 niveluri (conform Procesului de la Bologna)

 • Ciclul I – studii de licență
 • Ciclul II – studii de masterat
 • Ciclul III – studii de doctorat

 

Programele de licență sunt împărțite în studii cu frecvență la zi și studii cu frecvență redusă. Programele de studii cu frecvență redusă necesită încă un an adițional de studiu. Diploma de licență se acordă absolvenților care au susținut teza de licență finală. Absolvenții sunt titulari de licență într-un domeniu specific de studiu.

Programele de masterat sunt de obicei organizate cu frecvență la zi și se încheie cu apărarea tezei de master. Absolvenții care au susținut cu succes teza de master sunt titulari de master în domeniul de studiu și specializarea aleasă și li se conferă o diplomă de masterat.

Programele de doctorat se desfășoară prin cercetări științifice complete, activități profesionale și activități creative, cu o durată de 3 ani pentru studii cu frecvență la zi și 4 ani pentru studii cu frecvență redusă. Studiile de doctorat se încheie cu o prezentare publică a unei teze de cercetare originale, evaluată de către un Comitet științific acreditat. Titularul unei diplome de doctorat obține titlul de doctorat într-un anumit domeniu științific sau artistic.