Navigare

Strategia de dezvoltare a Municipiului Chișinău

Strategia pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a spațiului urban a fost supusă consultărilor publice de către Primăria municipiului Chișinău.

Documentul a fost elaborat pentru a identifica prioritățile, obiectivele și sarcinile dezvoltării socio-economice și spațiale a municipiului, corelate cu necesitățile orașului. Strategia va servi drept ghid pentru reactualizarea Planului urbanistic general al orașului Chișinău.