Navigare

Finante

126,1 mld. lei

Produsul intern brut

11

Băncile licențiate

23 761,7 mil lei

Investiții în active imobilizate

Finanțele au un rol primordial în orice activitate. În țara noastră, ca și în alte țări cu economie de piată, finanțele se pot grupa în două mari categorii: finanțe  publice  si finanțe private. Finanțele publice  reprezintă acea categorie a resurselor financiare asociată cu statul, cu unitățile administrative-teritoriale si alte instituții de drept public, iar finanțele private sunt acele resurse financiare asociate cu întreprinderile, băncile, societățile de asigurare private.

Elaborarea și executarea bugetului, organizarea finanţelor municipiului Chişinău cât și promovarea și implementarea politicii statului în domeniul finanțelor publice la nivel local, este asigurată de Direcţia generală finanţe.

Bugetul municipal Chișinău aprobat pe anul 2023:

 • Venituri – 6 794 240,2 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat – 3 777 560,3 mii lei
 • Cheltuieli – 7 341 285,8 mii lei, cu soldul bugetar în sumă de – 547 045,6 mii lei        

Direcţia generală finanţe este o subdiviziune structurală a Consiliului Municipal Chişinău, care activează sub conducerea Primarului General al municipiului Chişinău.

La 21 iulie 1944 a fost înfiinţată prima secţie financiară din republică – Secţia financiară Chişinău, care, trecând peste un şir de modificări structurale, cu începere din 1995 a fost reorganizată în Direcţia generală finanţe.

În activitatea sa, Direcţia se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului şi Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor, deciziile CMC și dispozițiile Primarului General. Direcţia are misiunea de a asigura promovarea și implementarea politicii statului în domeniu finanțelor publice la nivel local, gestionarea finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Funcțiile de bază ale Direcției sunt:

 • implementarea și promovarea politicilor în domeniul finanțelor publice;
 • asigurarea gestionării adecvate a resurselor și cheltuielilor bugetare;
 • asigurarea elaborării propunerilor de buget;
 • asigurarea repartizării bugetului aprobat conform clasificației bugetare;
 • analiza executării bugetului municipal;
 • receptionarea rapoartelor financiare de la instituțiile bugetare din subordinea CMC și de la autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi;
 • desfășurarea activităților de control financiar tematic privind aspectele ce țin de respectarea cadrului legal care reglementează utilizarea mijloacelor financiare bugetare;
 • efectuarea monitoringului financiar al întreprinderilor municipale și societăților pe acțiuni în care CMC deține cotă-parte;
 • elaborarea propunerilor la cadrul normativ din domeniul său de competență.

Sistemul bancar actual, a început să se contureze in 1993. Este format din două niveluri: Banca Națională a Moldovei și băncile comerciale.

În prezent, după analogia altor țări, este creat un sistem bancar de două niveluri. Primul nivel îl constituie Banca Națională. Ca un organ unic de emisie a statului, determină politica monetară, creditară, valutară și supraveghează ca ea să fie realizată in viață, precum și asigură un control viguros asupra activității celorlalte bănci, fiind independentă, în acțiunile sale, de organele executive. Nivelul al doilea al sistemului bancar din țară îl constituie băncile comerciale.

Moneda naţională a Republicii Moldova este leul moldovenesc. Dreptul exclusiv la emisia monetară aparţine Băncii Naţionale.

Bursa de Valori a fost înființată în anul 1994, iar prima tranzacționare a valorilor mobiliare a avut loc pe data 26 iunie 1995. Cu toate acestea, termenul de „bursă” nu acoperă întreaga piață națională de valori mobiliare, deoarece mai există și așa-numitul schimb extrabursial. Astfel, piața de valori – este un sistem complex, structurat, prin intermediul căruia se efectuează schimbul de valori mobiliare în conformitate cu legislația financiară. Strategia de dezvoltare a Bursei de Valori din Moldova se bazează pe o cooperare strânsă și reciprocă cu platformele internaționale. Scopul principal este stabilirea și punerea în aplicare a mecanismelor de asigurare a cooperării pe termen lung, dezvoltarea diverselor canale de comunicare și consolidarea relațiilor cu părțile interesate.