Navigare

Cadrul legal

Legi

 • Lege nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern
 • Lege nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
 • Lege nr. 411 din 28.03.1995 cu privire la ocrotirea sănătăţii
 • Lege nr. 534 din 13.07.1995 cu privire la concesiuni
 • Legea nr. 721 din 2.02.1996 privind calitatea în construcţii
 • Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului
 • Lege nr. 1134 din 02.04.1997 cu privire la societăţile pe acţiuni
 • Lege nr. 523 din 6.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
 • Lege nr. 1031 din 08.06.2000 privind reglementarea de stat a activităţii comerciale externe
 • Lege nr. 632 din 14.11.2001 cu privire la insolvabilitate
 • Legea nr. 451 din 30.06.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
 • Lege nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale
 • Lege nr. 81 din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător
 • Lege nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă
 • Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
 • Lege nr. 438 din 28-12-2006 cu privire la dezvoltarea regională
 • Lege nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice
 • Lege nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
 • Lege nr. 135 din 14.06.2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată
 • Lege nr. 138 din 21.06.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare
 • Lege nr. 164 din 13.07.2007 cu privire la parcurile industriale
 • Lege nr. 179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat
 • Legea nr. 163 din 9.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
 • Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

Hotărâri

 • Hotărârea Guvernului nr. 936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii
 • Hotărârea Guvernului nr. 226 din 29.01.2008 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcţii
 • Hotărârea Guvernului nr. 476 din 04.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat
 • Hotărârea Guvernului nr. 245 din 19.04.2012 cu privire la Consiliul Naţional pentru parteneriatul public-privat
 • Hotărârea Guvernului nr. 419 din 18.06.2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat
 • Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19.12.2013 cu privire la investiţiile capitale publice
 • Hotărârea Guvernului nr. 255 din 11.04.2013 privind instituirea Reţelei interministeriale de parteneriat public-privat
 • Hotărârea Guvernului nr. 786 din 04.10.2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție
 • Hotărâre Guvernului nr. 322 din 17.04.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Investiții

Acte normative ministeriale

 • Ordinul nr. 143 al Ministerului Economiei din 02.08.2013 cu privire la aprobarea Matricei preliminare de repartiție a riscurilor de proiect

Acte APL (Decizii CMC, Dispozitii PMC)

 • Decizia nr. 17/4 din 01.10.2020 „Cu privire la aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat”
 • Deciziei nr. 8/11 din 18.06.2020 „Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat”
 • Dispoziția Primarului General nr. 62-d din 19.02.2021 „Cu privire la aprobarea Comisiei municipale de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat”.

Altele

 • Codul Civil al Republicii Moldova
 • Codul funciar al Republicii Moldova
 • Codul muncii al Republicii Moldova
 • Codul contravenţional al Republicii Moldova
 • Ordin Nr. 82 din 25.02.2020 Cu privire la aprobarea Comisiilor de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat și concesiuni semnate de Agenția Proprietății Publice

Manualul practic privind PPP și concesiuni

Ghid privind inițierea și implementarea proiectelor de parteneriat public-privat și concesiuni:

Ghidul investițional Chișinău: