Navigare

Ghid investițional

Acest ghid oferă potențialilor investitori toată informația necesară privind mediul de investiții în municipiul Chișinău. Obiectivul de primă importanță este de a oferi un sistem transparent în cadrul investițional și de a crea un mediu de afaceri favorabil atât pentru investitorii locali, cât și cei străini. Vizând acest scop, Ghidul își propune să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra mediului de afaceri, prezentând suportul necesar potențialilor investitori la etapa inițială. Ghidul este structurat astfel încât să ofere un rezumat asupra oportunităților de investire, formele de cooperare prin parteneriat public-privat, cât și o amplă activitate de informare asupra modului de inițiere a afacerii. Avem încredere că veți găsi informațiile utile pe măsură ce căutați oportunități în domeniul investițiilor.

Cuprins:

 • Cuvânt înainte
 • Municipiul Chișinău ca locație
 • Oportunități de investire
 • Climatul investițional
 • Acorduri / Convenții internaționale
 • Parteneriat public-privat
 • Inițierea afacerii
 • Reglementări pentru afaceri
 • Regimul vamal
 • Sistemul fiscal
 • Legislația muncii
 • Prevederi operationale
 • Locații cheie pentru investiții

 

Descărcați PDF