Navigare

Sistemul fiscal

Prin natura sa, sistemul fiscal al Republicii Moldova este progresiv. Există două tipuri de impozite și taxe percepute în funcție de instituțiile responsabile cu colectarea și gestionarea lor: impozite și taxe generale de stat (centrale) și impozite și taxe locale.

Impozitele și taxele generale de stat:

 • impozitul pe venit este de 12% pentru persoanele juridice și de 12% pentru persoanele fizice (în cazul persoanelor juridice, această taxă poate fi mai mică dacă avem în vedere un fermier – 7%, un rezident al Zonei Economice Libere – 6% sau un rezident al Portului Internațional Giurgiulești – 3%)
 • taxa pe valoarea adăugată este diferită: rata standard este de 20%, dar pentru HORECA este de 12%, pentru produsele farmaceutice și agroalimentare este de 8%, pentru gazele naturale de 6%, iar pentru transportul internațional de 0%
 • accizele variază între 0,5% și 5%, în funcție de poziția tarifară a unui produs dat
 • taxa vamală poate ajunge la 30%, deși există o mulțime de scutiri și preferințe
 • serviciul rutier, care depinde de capacitatea motorului sau de greutatea vehiculului
 • impozitul pe avere, care include plățile pentru terenuri și imobile este de 0,8% din baza impozabilă
 • dividendele se ridică la 6%

Alte plăți importante sunt:

 • contribuții de asigurări sociale – 24% pentru persoanele juridice
 • asigurări de sănătate – 9 % pentru persoanele fizice

Prin caracteristici și formă există impozite și taxe directe și indirecte.
Serviciul fiscal de stat și Serviciul vamal sunt instituțiile responsabile de colectarea impozitelor și taxelor la nivel central.

Cele mai des întâlnite taxe aplicabile activității întreprinzătorilor sunt:

 • Taxa pe bunurile imobiliare, ce se datorează de contribuabili în dependență de valoarea bunurilor, fiind stabilite de autoritățile locale în limita de:

Pentru apartamente și case – de la 0,05% la 0,4%
Pentru terenuri agricole – de la 0,1% la 0,3%
Pentru clădiri comerciale – 0,3%

 • Taxa de amenajare a teritoriului, care poate fi în mărime maximă de 200 MDL per angajat/an
 • Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii (stabilită de către fiecare administrație teritorială în mod individual, în Chișinău fiind stabilită de la 450 lei până la 100.000 MDL)

Sistemul fiscal pus în aplicare este prietenos și stimulant pentru companiile rezidente, care prevede stimulente fiscale și vamale în cazul investitorilor străini. În afară de reglementările valabile în general pentru toate întreprinderile, în zonele speciale, cum ar fi parcurile industriale sau zonele economice libere, există condiții preferențiale pentru comerț și producție, care oferă și mai multe oportunități pentru afaceri.

Un număr mare de poziții tarifare sunt avantajate în cazul importurilor (materii prime, de exemplu) și exporturilor (produselor finale). Se oferă investitorilor o serie de stimulente fiscale și administrative. Stimulentele generale includ deduceri impozabile ale veniturilor pentru transport (35 lei per angajat), alimentație (45 lei per angajat) și instruirea personalului. Angajatorii pot oferi, de asemenea, bonuri de masă, care le permit să economisească între 35 lei și 55 lei pe zi.