Navigare

Ședința Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile în calitate de obiect al parteneriatului public-privat.

27.07.2023

La 27 iulie 2023, în incinta Primăriei Municipiului Chișinău a avut loc ședința Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile și servicii în calitate de obiect al parteneriatului public-privat.

În cadrul ședinței a fost examinat subiectul cu privire la realizarea prin parteneriat public-privat a proiectului investițional privind reabilitarea și reconstrucția terenului de minifotbal și a stadionului sportiv amplasat în sectorul Ciocana, str. Nicolae Milescu-Spătaru, 13/3, ce aparține Școlii Primare nr. 83 „Grigore Vieru”.

Urmare a dezbaterilor și expunerilor în cadrul ședinței, Grupul de Lucru a decis să fie propus Consiliului Municipal Chișinău de a include obiectul „Terenul Sportiv”, aflat în gestiunea Școlii Primare nr. 83, la compartimentul nr. 13 „Instituțiile educaționale din subordinea PMC” din Lista obiectivelor propuse pentru investiții în baza parteneriatelor publice–private, aprobată prin Decizia CMC nr. 17/4 din 01.10.2020 ,,Cu privire la aprobarea listei și inițierea procedurii de promovare și lansare a proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public-privat”.

De menționat că, Grupul de lucru în cauză a fost creat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/11 din 18 iunie 2020 cu scopul asigurării:

  • examinării oportunității expunerii în calitate de obiect de parteneriat publ ic-privat a bunurilor imobile și servicii proprietate publică locală pasibile pentru atragerea investițiilor;
  • examinarea, evaluarea și oportunitatea propunerilor de investiții parvenite de la investitori;
  • propunerea obiectelor parteneriatului public-privat pentru examinare și aprobare Consiliului Municipal Chișinău

Membrii grupului de lucru sunt reprezentanții instituțiilor din subordinea UAT municipiului Chișinău și consilieri municipali.