Navigare

Roman Vitiuc: Tinerii trebuie să-și găsească rostul vieții aici, în țara lor

29.07.2022

Primăria municipiului Chișinău a lansat Programul municipal pilot „Startup pentru Tineri și Migranți”.

Raportorul asupra proiectului de decizie, Roman Vitiuc, șeful Direcției generale economie, comerț și turism, a precizat că programul de finanțare reprezintă doar un instrument din toate oportunitățile ce se propun a fi realizate pe parcursul următorilor ani. În acest sens, APL Chișinău își propune crearea HUB-ului educativ, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior din Moldova (Academia de Studii Economice din Moldova sau Universitatea Tehnică a Moldovei), unde vor fi organizate cursuri de instruire și dezvoltare a capacităților tinerilor în afaceri. De asemenea, urmează a fi creat un hub IT, dat fiind potențialul sectorului Tehnologii ale informației pentru dezvoltarea economiei naționale; crearea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri; dezvoltarea unor noi programe de finanțare.

Contribuția Primăriei se rezumă, întâi și-ntâi, atât în sprijinul financiar, cât și în punerea la dispoziție a documentelor care include și manualul operațional, planul de afaceri, care trebuie prezentat. „În condițiile când tânărul completează reușit formularul de participare, el își asigură 25 la sută din punctajul necesar obținerii finanțării solicitate. Repet: scopul este de a facilita accesul tinerilor în afaceri, ca ei să aibă posibilitatea de a-și dezvolta o afacere acasă, în țară, alături de părinți, copii, prieteni. Iar aceasta să contribuie și la dezvoltarea municipiului”, astfel a formulat Roman Vitiuc.

El a adăugat că scopul programului este de a stimula antreprenoriatul în rândurile tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă. Totodată, programul își propune să faciliteze accesul la resurse financiare necesare a tinerilor și lucrătorilor migranți, care doresc să înființeze sau să dezvolte o afacere, prin acordarea unui suport financiar nerambursabil în valoare maximă de 200 de mii de lei. Un alt scop al programului este de a acorda suport tinerilor care dețin o afacere și au realizat o investiție din resurse creditare prin compensarea valorii dobânzii achitate pentru ultimele 24 de luni, în valoare maximă 100 de mii de lei.