Navigare

Direcția generală economie, comerț și turism vă prezintă Rezultatele operative ale activității social-economice a municipiului Chișinău în perioada ianuarie – martie a anului 2023

26.06.2023

În perioada ianuarie – martie a anului 2023, în municipiul Chișinău se atestă o creștere economică, înregistrând următoarele rezultate:

  • câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestru I al anului 2023, în municipiul Chișinău a constituit 13 645,7 lei, depășind cu 18,8% câștigul salarial mediu pe țară (11 486,2 lei);
  • cifra de afaceri în industrie a înregistrat valoarea de 30 081,1 mil. lei (în prețuri curente), fiind în creștere cu 9 253,2 mil. lei, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent;
  • volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier din municipiul Chișinău, în perioada de referință, a constituit 1 931,5 mii tone, majorându-se cu 10,1% în raport cu trimestrul I al anului 2022;
  • numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a constituit 12,6 mil. pasageri, majorându-se cu 40,9% față de aceeași perioadă a anului precedent;
  • investițiile în active imobilizate, din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de referință au cifrat 3,6 mld. lei, fiind în scădere cu 6,2% față de ianuarie – martie 2022;
  • agenţiile de turism şi turoperatorii au prestat servicii turistice la 36,2 mii turişti şi excursionişti, fiind în creștere cu 19,8% față de ianuarie-martie 2022.

Analiza desfășurată privind evoluția principalilor indicatori de referință pe domenii ale activității economice cu descrierile detaliate, este prezentată în format pdf.

Descărcați PDF