Navigare

FORUM ECONOMIC CHIȘINĂU 2022 PANEL I – EXPLORÂND OPORTUNITĂȚILE DE INVESTIȚII

07.10.2022

Forumul economic al municipiului Chișinău, ediția 2022 „Invest in Chișinău”, desfășurat de municipalitate în zilele de 30 septembrie – 1 octombrie 2022, include un șir de prezentări și discuții asupra priorităților de dezvoltare a Chișinăului.
În cadrul primului panel, au fost discutate „ACCENTELE INVESTIȚIONALE ALE MUNICIPIULUI”

● Prezentarea Strategiei de Dezvoltare 2030 a Municipiului Chișinău
● Prezentarea Hărții Investiționale a Municipiului Chișinău
● Turismul – o forță motrice a economiilor urbane

Prezentarea Strategiei de Dezvoltare 2030 a Municipiului Chișinău

Strategia de Dezvoltare 2030 este un document care direcționează toate acțiunile pe termen scurt și lung și determină obiectivele principale de dezvoltare sustenabilă integrată a municipiului.
Chișinăul are un potențial enorm de dezvoltare, iar amplasarea geografică a municipiului și conexiunile sale economice și logistice îl fac un centru major al sud-estului Europei.
Ne dorim un oraș dezvoltat, modernizat, inovativ, confortabil, accesibil pentru toate vârstele și categoriile, un oraș care preia cele mai bune practici de la orașe cu parcurs similar.
Dezvoltarea urbanizării, cererea crescută pentru spații și servicii urbane confortabile, preocuparea pentru mediul înconjurător, necesitatea atragerii capitalului uman, pandemia și criza economică internațională, tendința spre dezvoltare durabilă și atragerea investițiilor, sunt factorii majori care determină ritmul de schimbare.
Orașul trebuie să devină cât mai flexibel, progresiv, dinamic și să se raporteze la necesitățile în schimbare ale locuitorilor și afacerilor, trebuie să fie capabile să soluționeze problemele de astăzi, dar și să le anticipeze pe cele de mâine.
După analiza practicilor internaționale, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de o strategie pentru dezvoltare socio-economică și spațială durabilă – document care va sta la baza acțiunilor pe termen scurt și lung, va determina domeniile prioritare și obiectivele pentru dezvoltarea durabilă a municipalității.
Acest document urmează să servească drept o foaie de parcurs pentru elaborarea Planului Urbanistic General.
Planul Urbanistic General identifică zonele spre care ar trebui direcționată creșterea orașului și prescrie indicatori urbanistici atractivi, pentru a asigura dezvoltarea durabilă pentru aceste zone.
Pentru a asigura un cadru favorabil investițiilor, se află în proces de elaborare mai multe Planuri urbanistice zonale pentru locațiile care prezintă un interes sporit, care ar facilita dezvoltarea orasului. PUZ-urile sunt menite să reglementeze modalitatea de construire, direcția de dezvoltare și zonarea funcțională a terenurilor.
Scopul final al Planului Urbanistic General al orașului Chișinău constă în stabilirea unor reglementări ajustate la necesitățile curente de dezvoltare ale orașului, acesta va servi drept un instrument care va funcționa atât în beneficiului orașului, cât și al investitorilor, aceștia din urmă având un cadru legal clar și bine definit în care să manevreze.

Prezentarea Hărții Investiționale a Municipiului Chișinău

Harta investițională elaborată de Primăria municipiului Chișinău, are drept scop impulsionarea procesului de atragere a investițiilor în economia capitalei.
Pe hartă sunt incluse peste 60 de obiective investiționale din domeniul imobiliar, funciar, infrastructură, social, educațional, de agrement, precum și oportunități de parteneriate public-private cum ar fi tichetarea electronică, dezvoltarea rețelei de parcări, eficientizarea traficului, managementul deșeurilor, eficiența energetică etc.
In procesul de elaborare a hărții au fost analizate toate obiectivele cu potențial investițional din capitală și din suburbiile orașului. Cele peste 60 de profiluri conțin informații detaliate despre zona de amplasare a obiectivelor, suprafața, parametrii tehnici, condițiile în care se află, dar și opțiuni de valorificare și dezvoltare a acestora.
Potențialii investitori pot opta pentru câteva metode de valorificare a obiectivelor, fie prin stabilirea unui parteneriat public-privat, procurare sau locațiune.
Atât capitala, cât și suburbiile au un potențial considerabil de a atrage investitori care ar contribui la crearea locurilor de muncă, dezvoltarea infrastructurii economice,dezvoltarea turismului etc.
Profilurile investiționale facilitează accesul agenților economici și investitorilor la informația esențială, ce poate sta la baza deciziei de a investi.

Turismul – o forță motrice a economiilor urbane

Orașul Chișinău a devenit recent membru al Federației Mondiale a Orașelor Turistice. În cadrul Primului Forum Economic Chișinău 2022, „INVEST IN CHIȘINĂU”, a fost semnat de către Primarul General, Ion Ceban, Memorandumul de Aderare a orașului Chișinău la Federația Mondială a Orașelor Turistice. La Beijing, China, în format online documentul a fost semnat de către Yang Shuo, secretar general al Federației Mondiale a Orașelor Turistice.