Navigare

Proiectul „Eficiența energetică şi reabilitarea termică a instituțiilor de învățământ general din municipiul Chişinău”

15.06.2022

Proiectul „Eficiența energetică şi reabilitarea termică a instituțiilor de învățământ general din municipiul Chişinău”

La începutul anului 2021 Primăria municipiului Chișinău a lansat Proiectul „Eficiența energetică şi reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chișinău”. Beneficiare a acestui minunat Proiect sunt și 20 instituții de învățământ  din municipiu.

Scopul proiectului este eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ precum și îmbunătățirea condițiilor de studii pentru copii și elevi.

Tipuri de lucrări de reabilitare și eficiență energetică vor fi conform principiilor de Energie Verde, și anume:

 • Izolarea exterioară a clădirii, a pereților, a acoperișului și subsolului;
 • Înlocuirea tâmplăriei;
 • Instalarea sistemului de ventilației cu recuperarea căldurii;
 • Instalarea sistemului de iluminare cu LED;
 • Înlocuirea sistemelor termice;
 • Instalarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice;
 • Instalarea panourilor fotovoltaice;
 • Reabilitarea rețelelor inginerești.

La etapa actuală sunt desfășurate o serie de activități în toate 20 instituții, fruntași la realizare fiind instituțiile de educație timpurie, precum:

 • Elaborarea și diseminarea către fiecare instituție beneficiară a calendarului lucrărilor de reabilitare, cu indicarea termenului de realizare;
 • Perfectarea Certificatului de urbanism per fiecare instituție;
 • Elaborarea de pliante pentru profesori, părinți, elevi privind desfășurarea lucrărilor în cadrul instituției;
 • Semnarea Proceselor verbale de predare-primire amplasament (a șantierului);
 • Elaborarea cromaticii a fațadei instituțiilor de educație timpurie, cu implicarea directorilor:
 • Selectarea agentului economic care va deservi punctele termice individuale post implementare a proiectului.

 

Pentru a asigura buna desfășurare și implementare a proiectului dat, Viceprimarul de ramură Angela CUTASEVICI cu echipa de implementare și agentul economic, de comun acord cu administrația Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău desfășoară săptămânal ședințe/vizite de lucru în cadrul instituțiilor beneficiare, împreună cu dezvoltatorii și coordonatorul de proiect din cadrul Primăriei, cu șefii DETS de sector, pentru a discuta necesitățile, problemele expuse cât și pentru a găsi soluțiile potrivite.

Menționăm că, Proiectul se realizează cu suportul a doi parteneri de dezvoltare: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI).