Navigare

Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Chișinău

29.07.2022

Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă în municipiul Chişinău este finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei municipiului Chişinău, în valoare toatală de circa 61,8 mln. EUR.

La momentul de faţă, este în plină desfăşurare Programul de reabilitare a cca. 140 km de reţele de apă din municipiul Chişinău, accentul fiind pe schimbarea reţelelor de apă din cartierele locative.

În prezent, se efectuează lucrări de schimbare a reţelelor de alimentare cu apă din fiecare sector al oraşului, cuprinzând în total peste 40 de şantiere, cu grad diferit de finalizare a lucrărilor. Prin urmare, avem pozaţi peste 100 km de reţele de apă, dintre care o bună parte sunt puse în funcţiune şi asigură consumatorii cu servicii de alimentare cu apă de calitate.

Implementarea Programului de reabilitare a reţelelor de apă va aduce următoarele beneficii:

  • îmbunătăţirea fiabilităţii şi calităţii serviciilor de alimentare cu apă pentru consumatori
  • scăderea numărului de avarieri şi reducerea pierderilor de apă
  • reducerea risipei de resurse şi economii de energie