Navigare

Informații referitor la licitațiile funciare cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractelor de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău pentru anul 2022

19.05.2023