Navigare

FORUM ECONOMIC CHIȘINĂU 2022 PANEL V – TURISMUL URBAN – UN INSTRUMENT DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI

12.10.2022

În cadrul panelului cinci, au fost discutate  „SOLUȚII CARE ADUC BENEFICII DESTINAȚIILOR ȘI COMUNITĂȚILOR”

  • Strategia de Dezvoltare a Turismului 2022-2026 “Chișinău – Capitală Turistică”
  • Turism Urban: forța motrice pentru dezvoltarea orașului
  • Turismul de sănătate – ramură a turismului cu un potențial înalt

 

Strategia de dezvoltarea a turismului municipiului Chișinău reprezintă un document complex elaborat în scopul identificării potențialului turistic, istoric, uman, social și economic, precum și a oportunităților de dezvoltare turistică a municipiului pentru perioada 2022-2026. Acest document a fost elaborat cu scopul de a impulsiona procesul de dezvoltare durabilă, precum și pentru a stabili punctele forte și repere clare pentru îmbunătățirea imaginii turistice a orașului, crearea identității inedite și diversificarea ofertei turistice. Strategia a fost elaborată de echipa Direcției generale economie, comerț și turism din cadrul APL mun. Chișinău, cu suportul echipei Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM), cu finanțarea Activității de susținere a Competitivității în Industria Ușoară şi cea a Turismului (USAID Moldova, EDGE).

Obiectivele strategice ale Strategiei derivă din misiunea și scopul documentului și se bazează pe 3 piloni de dezvoltare:
●Sustenabilitatea pe termen lung a intervențiilor și investițiilor, pentru a transforma economia turistică a orașului într-o atracție turistică, un loc mai bun pentru trai și un potențial mai profitabil pentru întreprinderile din domeniu;
●Protecția și dezvoltarea coerentă a capitalului municipalității în ceea ce privește natura, ecosistemele, dezvoltarea demografică și urbană în toate zonele cu potențial de dezvoltare turistică;
●Dezvoltarea diferitor parteneriate care asigură realizarea consecventă a viziunii strategice de dezvoltare.
Documentul presupune că la finele anului 2026, Chișinăul va fi o destinație turistică recunoscută la nivel european, competitivă și atractivă pentru investiții.

Turismul urban – un instrument de dezvoltare a orașului, soluții care aduc beneficii destinațiilor și comunităților. Turismul este o forță motrică a economiilor urbane, în acest sens a fost semnat de către Primarul General, Ion Ceban și Yang Shuo, secretar general al Federației Mondiale a Orașelor Turistice, Memorandumul de Aderare a orașului Chișinău la Federația Mondială a Orașelor Turistice, astfel orașului Chișinău a devenit recent membru al Federației Mondiale a Orașelor Turistice. Au fost menționate succesele deja atinse în domeniul turismului. Este vorba despre crearea Centrului Informațional pentru Turiști și Troleibuzul turistic.

Turismul de sănătate este o ramură a turismului cu un potențial înalt. Datorită calității înalte a serviciilor oferite de instituțiile de sănătate, dar și a prețului scăzut în comparație cu cel din alte țări, Moldova devine o destinație tot mai populară pentru cetățenii de peste hotare, care sunt în căutare de servicii de sănătate. Turismul de sănătate este foarte avantajos nu doar financiar. La dorință, este selectat un program turistic individual pentru fiecare. Acest lucru permite nu numai obținerea unei îngrijiri de calitate, ci și cunoașterea principalelor atracții turistice ale orașului – unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa de Est. După ce au obținut un rezultat excelent la un cost mic, ulterior mulți pacienți devin clienți permanenți și călătoresc în mod regulat pentru un tratament de înaltă calitate căt și a profita de ocazia pentru a vizita o noua destinație turistică.