Navigare

FORUM ECONOMIC CHIȘINĂU 2022 PANEL II – CHIȘINĂU ORAȘ SUSTENABIL

10.10.2022

În cadrul panelului doi, au fost discutate „PRIORITĂȚI STRATEGICE DE DEZVOLTARE URBANĂ”

  • Prezentarea Strategiei “Chișinău Oraș Verde”
  • Cele mai bune practici – Orașe Verzi
  • Energia regenerabilă în orașe

Strategia „Chișinău Oraș Verde” a fost prezentată în cadrul Forumului „Invest in Chișinău” ca parte a planului cadru pentru orașe verzi.

Programul are drept scop creșterea performanței ecologice și îmbunătățirea condițiilor social-economice în Chișinău.

Modernizarea rețelelor de apeduct și de canalizare, protejarea și amenajarea spațiilor urbane verzi, reabilitarea râului Bâc, sustenabilitatea și eficiența energetică, managementul deșeurilor, acestea au fost principalele subiecte discutate în cadrul evenimentului.

Drept exemplu de oraș verde a fost prezentată experiența orașului Grenoble, care a primit titlul de Capitală Verde a Europei în anul 2022. Totodată, experții au prezentat și cele mai bune practici privind revitalizarea orașelor, oferite de Institutul pentru Dezvoltate Regională și Urbană din Varșovia, Polonia.

Șefii de întreprinderi municipale care prestează servicii pe teritoriul municipiului Chișinău, SA „Apă-Canal Chișinău”, ÎM. Regia „Autosalubritate”, Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” etc. au prezentat în cadrul Forumului posibilitățile de colaborare cu agenții economici autohtoni, în scopul obținerii de beneficii pentru ambele părți.

SA „Apă-Canal Chișinău” a lansat propunerea de a colabora cu mediul de afaceri din capitală, în scopul achiziționării de hipoclorit de sodiu, utilizat zilnic de întreprindere la tratarea apei livrate către consumatori. De asemenea, întreprinderea este interesată de parteneriate privind eficiența energetică, utilizarea resurselor regenerabile și valorificarea nămolului de la Stația de Epurare.

Alte inițiative de colaborare enunțate de responsabilii municipali se referă la construcția de rețele noi de apă și canalizare, parteneriate privind managementul deșeurilor municipale, revitalizarea albiei râului Bâc, iluminatul inteligent, supravegherea video, alimentația în școli, modernizarea lifturilor, amenajarea Teatrului Verde, reconstrucția telefericului etc.