Navigare

Direcției generale economie, comerț și turism vă prezintă informația privind activitatea agenților economici amplasați pe teritoriul municipiului Chișinău, în anul 2021.

29.11.2022
Direcției generale economie, comerț și turism vă prezintă informația privind activitatea agenților economici amplasați pe teritoriul municipiului Chișinău, în anul 2021.
Anul 2021 marcat de continuarea crizei mondiale în sănătatea publică a deschis oportunități suplimentare pentru cercurile de afaceri atât în vederea îmbunătățirii poziției pe piață pentru unii, cât și a confruntării cu diverse provocări pentru anumite întreprinderi din diferite domenii de activitate în păstrarea poziției pe piață pentru unele, revitalizarea activității pentru altele, urmare a instabilității financiare, stopării activității și fluctuației de personal din anul 2020 „Anul pandemic”.
Datele statisticii economice, demonstrează că în anul 2021 activitatea social-economică a cercurilor de afacere atât din Republica Moldova, în întregime, cât și, în particular, din municipiul Chișinău a înregistrat o creștere considerabilă.
În anul 2021 numărul total al agenților economici care își desfășoară activitatea în municipiul Chișinău a constituit 36 915 agenți economici, inclusiv 36 281 – întreprinderi mici și mijlocii (în continuare ÎMM) sau 98,3% din totalul întreprinderilor ce activează în municipiu (60,2% din numărul total al întreprinderilor înregistrate în țară) și reprezintă o forță importantă în dezvoltarea economică atât a municipiului Chișinău cât și a Republicii Moldova.
Numărul mediu de personal care a activat în anul 2021 în întreprinderile din municipiul Chișinău a cifrat un număr de 320 778 de persoane, inclusiv 171675 de persoane au activat în sectorul ÎMM (circa 53,5% – pe municipiul Chișinău, sau 32,2% – pe Republicii Moldova).
Venitul din vânzări al agenților economici în anul de raport a constituit 347,2 mlrd lei.
Veniturile din vânzări ale ÎMM au cifrat 113,2 mlrd lei, sau 38,4% din veniturile din vânzări a întreprinderilor, în total pe economia municipiului (23,2% – pe Republicii Moldova).
Venitul mediu pe o întreprindere din municipiul Chișinău a constituit 9,41 mln lei (pe o întreprindere din sectorul ÎMM – 3,12 mln lei).
În imaginele atașate este prezentată analiza privind activitatea agenților economici amplasați pe teritoriul municipiului Chișinău, în anul 2021.