Navigare

Analiza principalilor indicatori social-economici ai municipiului Chișinău comparativ cu alte regiuni ale Republicii Moldova, pentru anul 2021

31.01.2023

Direcția generală economie, comerț și turism  prezintă Analiza principalilor indicatori social-economici ai municipiului Chișinău comparativ cu alte regiuni ale Republicii Moldova, pentru anul 2021, elaborate în baza datelor statistice.

Dezvoltarea regională în Republica Moldova are drept scop asigurarea unui progres socio-economic echitabil și uniform în toate regiunile de dezvoltare ale țării, în vederea creării condițiilor favorabile de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor, de atragere a investițiilor și creștere a volumului producției industriale, de valorificare a potențialului turistic și extindere a sferei antreprenoriale la nivel regional.

Examinarea situației economice a regiunilor de dezvoltare ale Republicii Moldova, în anul 2021, ne permite să menționăm următoarele:

  • municipiul Chișinău este identificat ca un pol de absorbție al investițiilor în active imobilizate (66%); ca un mediu favorabil desfășurării activității de transport de pasageri (51%) și mărfuri (33,7%); ca un punct de atracție a turiștilor cazați în structurile de primire turistică colective (59,1%) și dezvoltării antreprenoriatului (61,2%);
  • producția fabricată de întreprinderile industriale din municipiul Chișinău constituie 51,5% din producția totală pe țară, pe când ponderea producției industriale exportate (24,2%), fiind inferioară în comparație cu celelalte regiuni;
  • doar în municipiul Chișinău, în 2021, salariul mediu lunar brut (10.965 lei) depășește pragul salariului mediu lunar pe țară (8979,9 lei);
  • municipiul Chișinău continuă să fie unica regiune din țară cu dinamica demografică pozitivă, pe fundalul unor tendințe puternice de depopulare în întreaga țară;
  • regiunea Centru se prezintă ca o regiune cu o performanță economică relativ mai bună decât în celelalte regiuni, înregistrând o dinamică investițională ascendentă și o dezvoltare continuă a sferei antreprenoriatului (16,7% din totalul întreprinderilor raportoare din țară);
  • regiunea Nord, în anul 2021, continuă să dețină cea mai înaltă productivitate în agricultură, datorată specializării economice și conditiilor climaterice mai favorabile;
  • nivelul salariului mediu lunar brut în regiunea Nord a constituit 7.162,9 lei, iar volumul producției industriale fabricate (16.044,7 mil.lei) deține o pondere de 22,7% din totalul producției industriale fabricate pe țară;
  • în regiunea Sud, în anul 2021, s-a înregistrat cel mai mic salariu mediu lunar (6.841,3 lei) în comparatie cu celelalte regiuni și continuă să fie cea mai subdezvoltată regiune din țară, caracterizată de cel mai jos nivel de urbanizare și industrializare (4% din totalul producției industriale fabricate în țară);
  • UTA Găgăuzia înregistrează un nivel ridicat al ponderii producției industriale spre export (56%) dintre toate regiunile de dezvoltare.