Navigare

Roman Vitiuc, șeful Direcției generale economie, comerț și turism, a relatat despre măsurile întreprinse de autoritățile municipale în vederea dezvoltării incluziunii economice în Chișinău în cadrul Forumul Social Urban Chișinău

05.05.2023

Situația socio-economică de la Chișinău determină, în mare măsură, situația socio-economică a țării în ansamblu, iar provocările și oportunitățile de dezvoltare a Chișinăului determină provocările și oportunitățile de dezvoltare a întregii țări.

Doar câteva cifre pentru a înțelege însemnătatea municipiului pentru economia națională: numărul total al agenților economici înregistrați în municipiul Chișinău la situația anului 2022 constituie – 36 915 ceea ce reprezintă o pondere de 61,2 % din totalul agenților economici din țară !

Dat fiind faptul că sectorul întreprinderilor mici și mijlocii din Chișinău reprezintă 96,1 % din totalul întreprinderilor înregistrate în Chișinău este evident că anume acest sector este unul prioritar pentru municipalitate în vederea implementării politicilor de suport și dezvoltare.

Orașul Chișinău asigură incluziunea spațială, economică și socială a locuitorilor săi, promovând politici și implementând programe în corespundere cu cele mai bune practici europene în acest domeniu.

  • Programul de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2023-2030;
  • Program municipal „Start-Up pentru tineri și migranți;
  • Centrul Municipal pentru Dezvoltare Antreprenoriatului;
  • Icubatorul Municipal de Afaceri pentru dezvoltarea industriilor; culturale, creative și sectorului IT din municipiul Chișinău;
  • Susținererea antreprenoriatului social

sunt cele mai importanete Politici și Programe municipale pentru incluziune economică proiectate, elaborate sau aflate în derulare. Orașul Chișinău este o piață de desfacere pentru producătorii autohtoni, gospodăriile țărănești, meșterii populari și artizanali.

Doar în anul 2022 de către sau cu suportul Primăriei municipiului Chișinău au fost organizate 120 de evenimente cu desfășurarea activității de comerț pe teritoriul municipiului Chișinău, inclusiv în fiecare sector al orașului și au fost eliberate 5159 permise de acces pentru activitate de comerț în cadrul târgurilor tematice și iarmaroacelor locale.

Chișinău este oraș incluziv, deoarece este Orașul care oferă acces egal la oportunități sociale și economice pentru toți locuitorii, indiferent de statut economic, gen, rasă, etnie, religie sau alte caracteristici distinctive.

Chișinău este oraș incluziv, deoarece este Locul în care rezidenții sunt abilitați și împuterniciți să participe la creșterea și prosperitatea orașului, evitând marginalizarea în ceea ce privește accesul la serviciile urbane de bază și oportunități economice.

Chișinău este oraș incluziv, deoarece este Localitatea în care antreprenoriatul social este încurajat și susținut.