Navigare

Direcția generală economie, comerț și turism vă prezintă informația privind activitatea agenților economici din municipiul Chișinău pentru anul 2022

17.11.2023

Pe fundalul crizelor: economice, inflaționiste, energetice și de securitate din anul 2022, care au marcat sfera economică la nivel național, întreprinderile din municipiul Chișinău au rămas reziliente și și-au revitalizat activitatea adaptându-se la schimbările structurale.

În anul 2022, numărul total al agenților economici care și-au desfășurat activitatea în municipiul Chișinău a cifrat 37 997 unități, inclusiv 37 659 – întreprinderi mici și mijlocii care au constituit 99,1% din totalul agenților economici din municipiu și 338 – întreprinderi mari. Ponderea dominantă în numărul total al IMM le revine întreprinderilor micro – 89,3%.

Numărul mediu de personal, care a activat în anul 2022 în întreprinderile din municipiul Chișinău a cifrat un număr de 320 382 de persoane, ceea ce constituie 60,6% din numărul total al salariaților din Republica Moldova, inclusiv 192 298 de persoane au activat în sectorul IMM, iar în întreprinderile mari128 084 salariați.

În anul 2022, cele mai atractive domenii de activitate pentru întreprinderile din municipiul Chișinău au fost: comerțul cu ridicata şi amănuntul cu o cotă impunătoare de peste 33,6%, urmat de categoria activități profesionale, științifice și tehnice – 12%, tranzacții imobiliare – 8% şi industria prelucrătoare – 7,2%.

Venitul din vânzări al agenților economici din municipiul Chișinău a cifrat 442 752,8 mil. lei, fiind în creștere cu 27,5% în comparație cu anul 2021 (347 201,7 mil. lei) și a constituit 72,3% din volumul total al venitului din vânzări pe Republica Moldova (612 042,6 mil. lei).