Navigare

Domnul Roman VITIUC, șef al Direcției generale economie, comerț și turism, a prezentat in cadrul Forumului Economic al Municipiului Chișinău „Programul Municipal Pilot: Start-up pentru tineri și migranți”

05.10.2022
Bugetul proiectului este de 10 milioane lei și are scopul de a stimula antreprenoriatul în rândurile tinerilor și migranților din Municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltarea afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă.
Municipalitatea propune să faciliteze accesul tinerilor și lucrătorilor migranți la resursele financiare necesare, care doresc să înființeze sau să dezvolte o afacere, prin acordarea unui suport financiar nerambursabil în sumă maximă de 200000 lei.
În cadrul Programului va fi oferit suport tinerilor care dețin o afacere și au realizat o investiție din resurse creditare, prin compensarea valorii dobânzii achitate pentru ultimele 24 luni în sumă maximă de 100000 lei. Beneficiarii programului sunt: ​​viitorii tineri antreprenori, lucrători migranți, tineri investitori, tineri refugiați viitori antreprenori, cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani.

Domeniile Prioritare ale Programului:

 • afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii
 • afacerile care conțin activități inovatoare ori propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how

Afacerile axate pe dezvoltarea următoarelor domenii:

 • industria tehnologiei informației și comunicațiilor
 • electromecanică
 • industria agroalimentară și HoReCa
 • industria ușoară
 • industria creativă
 • turism
 • sănătate și frumusețe
 • activități profesionale, științifice sau tehnice
 • eficiență energetică
 • agricultură

Suport financiar la lansarea afacerii:

 • suma grantului este maximum 70% din valoarea investițională și nu va depăși 200 000 de lei pentru finanțarea proiectului investițional
 • contribuția beneficiarului va constitui minimum 30% din valoarea investițională

Gestionarea și coordonarea Programului va fi realizată către un Consiliu de Coordonare format din 12 persoane (6 din partea Consiliului Municipal Chișinău și 6 din partea Primăriei Chișinău, inclusiv secretarul comisiei (fără drept de vot) și Unitatea de Implementare a Programului, care va fi formată din 7 persoane, inclusiv: coordonatorul UIP, 3 specialiști, specialist dezvoltare afaceri, jurist și operator.
Totodată vor fi lansate HUBURI pentru STARTUP-uri destinate tinerilor din capitală cât și crearea de incubatoare care vor oferi instruire și consultanță pe durata desfășurării proiectelor..